"aklın ışığı kalbin nuru"

Rehberlik Servisi

REHBERLİK ANLAYIŞIMIZ

Rehberlik, bireyin yetenekleri doğrultusunda doğru kararlar alarak kendini gerçekleştirebilmesi, sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için, uzman kişiler tarafından bireye yapılan yardım sürecidir. Gelişimsel rehberlik yaklaşımının benimsendiği Hürriyet Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü olarak her yapılan çalışmanın öğrencilerimizin bugününü ve yarınını nasıl etkileyebileceği bilinciyle hareket edilmektedir. Öğrencilerimize okulumuzun ilk günlerinden itibaren oryantasyon çalışmalarıyla uyum süreçlerine destek olunmaktadır.

Her biri farklı bir değer olan tüm öğrencilerimizin; sorumluluk sahibi, olumlu karakter özelliklerine sahip, bir arada uyum içerisinde yaşayabilen, sorun çözme becerisi yüksek bireyler olarak yetişmeleri bizler adına önem taşımaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin yaş gelişim özelliklerine uygun, davranış yönetim çalışmaları ve karakter eğitim uygulamaları yapılmaktadır. Tüm öğrencileri kapsayan gelişimsel rehberlik uygulamaları yanı sıra, öğrencilerimizi bireysel olarak psikolojik, sosyal ve bilişsel açıdan tanımaya ve desteklemeye yönelik görüşmeler, gözlemler, envanter ve test uygulamaları da üzerinde hassasiyetle durulan çalışmalardır.

Öğrencilerimizin hem sosyal hem de akademik olarak daha iyiye ulaşmaları adına tüm yaş gruplarında sosyal becerilerini geliştirici grup çalışmaları ve düşünme becerileri eğitimi uygulanmaktadır.

‘’Her çocuk öğrenebilir ancak herkes farklı şekilde öğrenir.’’ İlkesinden hareket eden Hürriyet Eğitim Kurumlarında öğrencilerin bireysel öğrenme stilleri, testleri rehberlik bölümü tarafından yapılmakta ve sonuçlar öğrenciler, veliler ve sınıf öğretmenleri ile paylaşılmaktadır.

Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda öğretmenlerimiz ve velilerimizle iş birliği içerisinde olmak büyük önem taşımaktadır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik olarak hep en iyisini yapmak ve öğrencilerimize daha fazla destek olmak amaçlanmakta ve bu doğrultuda hareket etmekteyiz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

(ANAOKULU)

(İLKOKUL)

(ORTAOKUL)

(LİSELER)

(12.SINIFLAR)

PDR HİZMETLERİ

 
Bireysel Rehberlik

• Akademik başarı – öğrenmeye ilişkin sorunlar,
• Verimli ders çalışma ve sınav becerileri,
• Sosyal beceri eğitimi,
• Etkili zaman yönetimi,
• Olumlu davranış geliştirme,
• Sınav kaygısı ile başetme,
• Öfke kontrolü – çatışma çözme becerileri,
• Meslekleri tanıma,
• Kendini tanıma ve kendini kabul,
• Etkili dinleme ve yansıtma becerileri,

 

Grup Rehberliği

• Sınav kaygısı ile başetme,
• Sosyal beceri geliştirme,
• Sorun çözme becerisi,