"aklın ışığı kalbin nuru"

İlkokul

İlkokulumuz;

Eğitim felsefesini; “öğrenci merkezli eğitim modeli” ile temel bilgi ve becerileri edinmiş, olumlu tutum ve değerler kazanmış, kendisine ve çevresine sorumlu olan öğrenci yetiştirme anlayışı üzerine kurmuştur.

Yetiştirdiğimiz öğrencilerin; sosyal sorumluluklarının farkında olan, topluma ve ülkesine faydalı, araştırmacı, hayatta karşılaşacağı engelleri aşmaya yeterli, çağın koşullarına uyum sağlayabilen, geleceğe dönük, özgüveni gelişmiş, sorgulayan, planlı çalışabilen, yardımsever, insani ve ahlaki değerlere sahip bireyler olması hedeflenir.

Uyguladığımız eğitim programıyla öğrencilerimize; ne hakkında bilgi sahibi olacaklarını, neyi anlamalarını istediğimizi, ne yapabileceklerini, neye değer vereceklerini, ne hissedeceklerini ve nasıl davranmaları gerektiğini, bu tutumlarla da nasıl eyleme geçeceklerinin temeli oluşturulur.

Bilginin çok hızlı değiştiği bu çağda, neyi öğrendiklerinin yanında nasıl öğrendikleri de bizler için çok önemlidir. Bu bağlamda öğretmenler sınıfta “öğreten” değil, “öğrenmeyi kolaylaştıran” ve “öğrenmeyi yönlendirici” konumundadır. Böylece; öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşması için, önce düşünmeyi öğretmeyi hedefleriz.