"aklın ışığı kalbin nuru"

Diyarbakır Hürriyet Kampüsü

Hürriyet Okulları Diyarbakır Kampüsü

Neden Hürriyet Okulları?

Değerli Veliler,

HÜRRİYET OKULLARI OLARAK TAAHHÜT EDİYORUZ;

  • Okul altyapısı ve etkinliklerinden yararlanmada fırsat eşitliğini benimseyeceğiz.
  • Kaliteli eğitimi, zengin sosyal ve sportif etkinlikleri ile ayrıcalıklı Eğitim Kurumları olacağız.
  • Eğitim Kurumlarımızda; sevgi, saygı, şefkat, ilgi, güven, paylaşım, işbirliği ve etkin izlemeyi
    değer edineceğiz.
  • Farklılıkları zenginlik sayan ve bir arada yaşama kültürünü özümsemiş nesillerin yetişmesine
    katkı sağlayacağız.
  • Her türlü cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, renk, etnik ayrımcılığın karşısında duracağız.