"aklın ışığı kalbin nuru"

Beden Eğitimi ve Spor

Çocuğun oyun gereksinimini en iyi karşılayan, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yavrularımızın kendilerini ifade etmeyi, arkadaş edinmeyi öğrendiği en önemli toplumsal kurum, “anaokulları” dır.

Aklın Işığı Kalbin Nuru,

Değerler Eğitimi eşliğinde eğitim veren anaokullarımız; çocukları ilkokula hazırlayan, evrensel ve kültürel değerlerle, kişiliklerini sağlam temeller üzerine inşa eden, her çocuğun özel olduğu anlayışını benimseyen, özgüveni yüksek, vizyon sahibi bireyler yetiştiren kurumlardır.

Serbest zaman etkinlikleri programın ilk etkinlikleridir. Bu etkinliklerin çocukları diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği vardır. Öğretmen serbest zaman etkinliklerinde çocukların bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik olarak çok sayıda seçeneği aynı anda sunar. Serbest zaman etkinlikleri ilgi köşelerinde oyun ve sanat etkinliklerinden oluşmaktadır.Okul öncesi eğitim kurumlarında ilgi köşeleri evcilik, fen ve matematik, sanat, resimli kitap,blok, müzik, kukla, eğitici oyuncak köşeleri ile amaçlar ve kazanımlar doğrultusunda düzenlenen geçici ilgi köşelerini içermektedir. Bu çalışma zamanı içinde, çocukların bilgiyi nasıl topladıkları, arkadaşlarıyla nasıl ilişki kurdukları, problemleri nasıl çözdükleri gözlemlenir. Sonra da problem çözme konusunda onlara yol gösterilir. Serbest zaman diliminde çocuklar yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oynayacakları köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçerler.

Kahvaltı etkinliklerinde çocuklara, dengeli beslenme ile ilgili bilgiler aktarılır. Verilen yiyecekleri ayırım yapmadan ve yeterli miktarda yemeleri gerektiği, sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri yemekten kaçınmaları gerektiği açıklanır. Yemek yeme kurallarına dikkat ederek kahvaltılarını yapabilmelerine yardım ve rehberlik edilir. Kahvaltı öncesi ve sonrası temizlik etkinlikleri ile çocukların el temizliklerinin ve tuvalet gereksinmelerinin giderilmesine yardım ve rehberlik edilir ve çevreyi temiz tutmaları gerektiği bildirilerek diğer etkinliğe geçilir.

Sanat etkinliğinde, çocukların paylaşma, işbirliği, yardımlaşma ve sorumluluk almaları için proje çalışmalarına; kopararak, yoğurarak, yuvarlayarak küçük el kaslarını geliştirmeleri için yoğurma maddeleri çalışmalarına; estetik duyarlılığını ve iç dünyalarını yansıtabilmeleri için boya çalışmalarına yer verilir. Sanat etkinlikleri okul öncesi çocuklarının en çok ilgilendikleri ve sevdikleri etkinlikler içerisinde yer almaktadır. Sanat Etkinliklerinde, renk, biçim, duyu, estetik gelişimini ve yaratıcılığı sağlayacak eğlenceli çalışmalar yapılır.

Türkçe Dil Etkinliklerinde  dil yeteneği gelişir ve yeni kavramlar öğrenilir. Turkce dil etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer almaktadır. Turkce dil etkinlikleri sırasında çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulur. Öğretmenler aynı zamanda arkadaştırlar. Konuşma ve sohbet, günün önemli bir bölümünü alır.

Müzik etkinlikleri planlanırken, çocukların dil gelişimlerini, ritme karşı duyarlılık geliştirmelerini, sosyal uyum kazanmalarını dikkate alarak planlama gerçekleştirilir. Müzik etkinlikleri sırasında ses dinleme ve ayırt etme, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, ritim çalışmaları ve müzikli öykü oluşturma gibi teknikler kullanılır. Çocukların ilgisini çekmek için, eski şarkılar tekrar edilirken, sık sık yeni şarkılara da yer verilir. Çocuğun hayal gücünü uyarmasına ve duygularını ifade edebilmesi için fırsat yaratan yaratıcı hareket ve danslara da yer verilir.

Okul öncesi çocuğunun temel gereksinimlerinden biri de harekettir. Çocukların hareket gereksinimleri oyun etkinlikleri sırasında doğal olarak karşılanabilir. Bedensel Etkinliklerde vücudunu dengeli ve koordineli bir biçimde kullanma, paylaşma, kurallara uyma yetenekleri geliştirilir.

Oyun etkinlikleri, öğretmen ya da çocuklar tarafından yapılandırılmış, kuralları olan ve grupça oynanan etkinliklerdir. Sınıf içinde ya da bahçede oynanabilir. Öğretmenin belli bir amaca ulaşmak üzere başlatılmış; ancak surecin tamamen çocuk tarafından yönlendirildiği oyunlar yarı yapılandırılmış oyunlardır. Yarı yapılandırılmış oyunlar, oyunun öğrenme yöntemi ve tekniği olarak kullanıldığı kategoridir. Aynı zamanda çocuk merkezlidir. Bu oyunlarda çocuğun inisiyatifini kullanması önemlidir. Böylelikle çocuğun yaratıcılığı desteklenir.Herhangi bir materyalle oynanan, kuralları inceden belirlenmiş olan ya da öğretmenin belli bir amaç ya da kazanıma ulaşmak için başlattığı  ve süreçte öğretmenin ve çocuğun aktif olduğu oyunlar ise “yapılandırılmış oyun”dur.

Öğle yemeği için çocuklar düzenli bir şekilde yemek odasına götürülür. Kurallara uygun yemek yiyebilmelerinde onlara rehberlik edilir. Yemek yeme kurallarına uymayan çocuklara, (Yemek yerken konuşan, ayakta yemek yiyen, çatal ve bıçaklarla oynayan vb.) yemek yeme kurallarını hatırlatıp gerekli uyarılarda bulunulur. Bazı çocukların yemeklerde seçici davranmaları üzerine değişik yöntemler uygulanarak çocukların düzenli beslenmesi sağlanır. Aynı zamanda seçici olmaları da engellenir.

Okuma-yazma çalışmalarında, kavram, çizgi, dikkat, algı ve bellek gelişimini destekleyici çalışmalar ile okul olgunluğu kazandırılır. Bu etkinlikte çalışmalar basitten karmaşığa doğru sıralanıp uygulanır, çocuklar parmaklarını havada ve farklı zeminler üzerinde değişik şekiller oluşturacak biçimde hareket ettirerek başlanır. Daha sonra üç boyutlu çalışmalardan, tek boyutlu çalışma olan kağıt üzerinde kalem yerine pastel veya mum boya kullanılan çalışmalara geçilir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında, uygun kitaplardan da yararlanmaktadır. Kitap çalışmalarında noktaları birleştirme, çizgi çalışmaları, kavram testleri, kavram çalışmaları da yapılmaktadır. Hazırlanan çalışmalarda, çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun olmasına dikkat edilir ve bu etkinliklere düzenli olarak yer verilir.

Fen ve doğa çalışmaları çocukların gelişimlerine yardım eder; onların hayata karşı tavırlarında değişiklikler meydana getirir. Davranışlarını etkiler ve ilgi alanlarını genişletir. Onlara daha etkili düşünme yollarını öğretir problem çözme yeteneklerini geliştirir. Deneyler, gözlemler, ilk kez tanışılan bilimsel ve doğal olgular merak duygusu uyandırır ve araştırmayı alışkanlık haline getirmeyi hedefler.